...

Former students

People who have already taken a course at the CPNL

Get started

...

New students

People who have never taken a course at the CPNL

Get started

Access the platform

Log in to continue a registration process that you have already started

Have you forgotten it?

Període per acreditar el nivell: del 2 de novembre al 10 de desembre.

Atenció: si has de fer una prova de col·locació i no la sol·licites abans del 10 de desembre, no et podràs inscriure